Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

DWA annuleren op DSP (deels)

DWA annuleren op DSP (deels)

Wanneer een opdracht geannuleerd moet worden kan dit d.m.v. een bijstelling. 
De aannemer stuurt de opdracht terug. In Miaa krijgt hij de status TERG en de WSB kan de DWA annuleren.
De aannemer ontvangt een annuleringsbericht en deze moet hij accepteren.

Annuleren nadat de DWA gereed gemeld is

Zodra de aannemer een TG, AGA of AGP bericht heeft verzonden, is bijstellen niet meer mogelijk.
De opdracht moet dan handmatig geannuleerd worden in het systeem van Liander, de aannemer en op DSP. 
Om en opdracht te annuleren moeten de volgende stappen genomen worden:

  • WSB en aannemer stemmen het handmatig annuleren af en zijn beide akkoord
  • Het DWA nummer waar het om gaat, moet vermeld zijn in het akkoord (geen klantvraag of aanvraagcode)
  • De aannemer geeft schriftelijk akkoord (in mail)
  • WSB vraagt aan Administratie KV de opdracht te annuleren in SAP
  • Administratie KV laat de opdracht annuleren op DSP
  • De aannemer annuleert de opdracht in zijn eigen systeem 

Let op: In dit scenario ontvangt de aannemer geen annuleringsbericht van DSP.

Deels annuleren (alleen AGA of AGP)

Soms moet alleen een deel van de DWA geannuleerd worden, bijvoorbeeld alleen AGA of AGP.
In dat geval volg je dezelfde stappen als hierboven benoemd. 

In DSP is het niet mogelijk een opdracht handmatig door te zetten.  Alleen annuleren is mogelijk.
In Miaa wordt de status van de DWA aangepast. De aannemer moet dit ook doen in zijn systeem. 
De opdracht blijft staan als uitgevoerd, maar op DSP is hij geannuleerd.

Bij wijzigen aannemer wordt annuleringsbericht verstuurd

Wanneer je een opdracht terug hebt ontvangen met een bijstelling, kan je de aannemer wijzigen.
De oude aannemer ontvangt een annuleringsbericht. Dit bericht moet eerst geaccepteerd worden.
Als de oude aannemer de annulering niet accepteert, komt de opdracht niet aan bij de nieuwe aannemer. 
In Miaa staat de opdracht dan al wel op de nieuwe aannemer, maar in DSP staat hij nog op de oude aannemer.

Voorbeeld mail

Beste collega

Wil je de volgende opdracht annuleren?

  • DWA: (bij meerdere onder elkaar zetten)
  • Reden annuleren:
  • Toevoegen: schriftelijk akkoord aannemer

  • Was dit artikel nuttig?