Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

DSP berichten TG, AGA en AGP verklaart

DSP berichten TG, AGA en AGP verklaart

Wat betekent TG, AGA en AGP?

In het berichtenverkeer tussen netbeheerder een aannemer worden na het uitvoeren van de werkzaamheden 3 berichten verstuurd.
Dit zijn de TG, AGA en AGP. In dit artikel worden deze 3 berichten toegelicht.

TG = Technisch gereed

In het TG bericht levert de aannemer de werkzaamheden op.
Het bericht bestaat uit:

  • Gereed melding van de uitgevoerde werkzaamheden 
  • Opleveren van de meter data (niet altijd noodzakelijk

Het TG bericht is altijd, bij elke DWA, de eerste stap in het opleverproces. AGA en AGP kunnen pas verwerkt worden als het werk gereed gemeld is. 

Wanneer de metergegevens niet juist zijn, zal de DWA afgekeurd worden.
De aannemer ontvangt dan een afkeurbericht die door het systeem of door het Meterteam verstuurd zijn.
Wanneer het systeem afkeurt, behoudt de DWA de status DBAA/DBAP. 
Heeft het Meterteam afgekeurd, dan heeft de DWA de status VRIJ. 
Als het TG bericht goedgekeurd is, krijg de DWA de status TAFS.

AGA = Administratie Gegevens Assetmanagement

In het AGA bericht levert de aannemer technische gegevens op. 
Het bericht bestaat uit:

  • De aansluitschets 
  • De assetgegevens, zoals soort meterbord, afsluitkraan e.d..

Een deel van de schetsen worden automatisch goedgekeurd. 
Als de schets handmatig gecontroleerd moet worden, heeft de DWA de status CON2.
Het AGA bericht kan afgekeurd worden. De DWA krijgt dan de status TEK2.
Als de AGA goedgekeurd is, krijgt de DWA op de A taak de status GERE SCHO

De aannemer levert altijd een AGA bericht op, ook als er geen schets noodzakelijk is, zoals bij meterwisselingen en hoogbouw.
Per soort werk is bepaald wat de aannemer moet aanleveren. 
In sommige gevallen stuurt de aannemer een leeg bericht. 

AGP =  Administratie Gasbeproeving

In het AGP bericht levert de aannemer de meetdata van de gasbeproeving op. 
Als de resultaten niet voldoet aan vastgestelde richtlijnen, wordt de AGP afgekeurd.
In Miaa wordt de actuele AGP status weergegeven. Voor de juiste status kun je DSP Analytics raadplegen. 

De aannemer levert altijd een AGP Bericht op, ook voor elektra. 
Voor elektra levert de aannemer een leeg bericht op. 

OG - Opdracht gereed bericht

Wanneer de TG, AGA en AGP berichten allemaal goedgekeurd zijn, verstuurt Miaa een opdracht gereed bericht en wordt de opdracht op DSP afgesloten. 
De aannemer wordt betaald voor de geleverde diensten als de 3 berichten goedgekeurd zijn. 

Meer informatie op Wiki

Meer aanvullende informatie kan je vinden op de Wiki pagina van DSP.

  • Was dit artikel nuttig?