Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Mag ik nog een gasaansluiting aanvragen?

Mag ik nog een gasaansluiting aanvragen?

Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET)

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie). Deze wet geldt voor nieuwe gebouwen waarvoor nog geen Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (gasmeter tot en met G25).

Wat betekent de wet voor bestaande bouw?

Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand. Als de gemeente het gebied heeft aangewezen als gebied met warmtenet of andere energie-infrastructuur, mag er geen nieuwe gasaansluiting aangelegd worden. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Zijn er uitzonderingen op de wet?

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning)  is aangevraagd voor 1 juli 2018. 

  • Was dit artikel nuttig?