Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat zijn veel voorkomende oorzaken van graafschades?

Wat zijn veel voorkomende oorzaken van graafschades?

Bij het graven in de nabijheid van kabels en leidingen, zijn er een aantal risicofactoren waar u op moet letten. In en op de kabels en leidingen zijn op verschillende punten appendages aangebracht. Bij het graven wordt in veel gevallen net boven de bestaande kabels en leidingen gegraven. Hierbij loopt u de kans om één van de appendages te raken die aangebracht zijn in of op de leiding.

Appendages staan voor een deel op onze gebiedsinformatie aangegeven als een stip of rechthoekje op de kabel of leiding. Hieronder worden de meest gebruikte appendages besproken per thema.

Gas

Zadels
Gevaar zit in het deel wat boven de eigenlijke gasleiding uitsteekt. Bij huisaansluitingen ligt de aansluitleiding vaak ondieper dan het hoofdnet. Hoeveel ondieper is afhankelijk van een groot aantal factoren. Dit dient altijd ter plaatse bepaald te worden.
clipboard_e019b1f77b58989459b2eb2d0bcf62020.png clipboard_e95b075ecbb12a04fb63b790139832ea1.png

Afsluiters
De afsluiter steekt minimaal 20 cm boven de gasleiding uit. In veel gevallen is aan de afsluiter een spindel bevestigd die uitkomt in een straatpot (zie voorbeeld) Bij reconstructies en her bestraten komt het regelmatig voor dat deze straatpotten niet teruggeplaatst worden, de meeste staan echter wel op de gebiedsinformatie.
clipboard_e5fdd10bd1c6ac7b43ea26c6b19961acc.png clipboard_e42acc7dd51453668ac835a93beda481c.png clipboard_e0172d0f12ce901390b7db88b68719049.png

Expansiestukken
Om te voorkomen dat in gebieden waar de grond zakt de gasaansluiting los wordt getrokken wordt daar een speciale gevelconstructie toegepast. Dit is in de meeste gevallen een bocht in de aansluitleiding die het verschil in hoogte kan opvangen. Deze bocht ligt net voor de gevel. Op de schetsen en gevectoriseerde informatie staat deze bocht niet altijd aangegeven!
clipboard_e1ba7b24472e53a61dc099103c8c35e89.png

Koppelingen
Bij gasleidingen van PVC worden de gasbuizen aan elkaar verbonden door een koppeling (mof). In de koppeling zitten afdichtringen die zorgen voor een gasdichte verbinding. Deze koppeling is niet trekvast! Indien bij het graven deze koppeling geraakt wordt, meestal door het schrapen over de gasleiding*, zal hier een gaslek ontstaan.

Waarschuw bij een gaslek altijd de netbeheerder!

* Schrapen over de leiding is niet toegestaan!

Elektriciteit

Moffen
Dit zijn verbindingen tussen twee of meer kabeldelen. Bij de montage van deze moffen kunnen de kabels een overlengte hebben. Deze overlengte wordt na de montage op verschillende manieren in de grond gelegd:

-          In S vorm, standaard voorgeschreven methode (bovenaanzicht)
clipboard_e78910ac8f49dc7beb3cd3e0bf5b73ad7.png

-          Naar links of naar rechts (bovenaanzicht)
clipboard_e4e83bc753a1dccd5c160f295c6fd347b.png

-          Naar boven (zijaanzicht
clipboard_efc8e683fafb7172c93ce6102495e96c4.png

Houd hier rekening mee met het vrij graven van kabels!                                                                                            

Openbare verlichting en andere objecten aangesloten op het elektriciteitsnet
In het staatbeeld bevinden zich steeds meer objecten die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet zoals:

• openbare Verlichting (OV)

• laadpalen

• parkeerzuilen

• reclameborden

• ondergrondse restafval containers

• marktkasten / putten

• verkeersregelinstallaties

• Dynamisch Route-Informatie-Paneel (DRIP)

• De aansluitkabels van de nieuw geplaatste objecten worden gevectoriseerd in de kaart geplaatst.

Van de overige objecten ontvangt u, als ze bij ons aanwezig zijn, een schetsformulier. Er ontbreken echter nog veel van deze aansluitschetsen. Wij verzoeken u dan ook altijd goed rond te kijken of er objecten staan die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. U dient vanuit de objecten d.m.v. proefsleuven zelf te onderzoeken hoe deze zijn aangesloten.

Bij her bestraten en reconstructies is Liander vaak niet betrokken. De aansluitkabels van deze objecten, met name OV, worden dan regelmatig verlegd zonder dat dit gemeld wordt bij Liander. Helaas worden de kabels dan ook niet altijd teruggelegd op de voorgeschreven diepte. Bepaal daarom altijd handmatig hoe diep de kabels liggen vóór u mechanisch aan het werk gaat, bijvoorbeeld bij het verwijderen van klinkers m.b.v. een shovel.

Algemeen

Afwijkende ligging ivm obstakels  
In het verleden is de afwijkende ligging t.o.v. obstakels in het tracé niet altijd op tekening verwerkt. Het gaat hier b.v. om het leggen van kabels om bomen. Het komt regelmatig voor dat de bomen inmiddels zijn gekapt en de stobben zijn weggefreesd. Zorg daarom altijd dat U minstens 2 meter buiten het tracé blijft en extra maatregelen neemt indien nodig.

Puin in de grond
Let erop dat bij het verdichten van de sleuf schoon zand (vrij van puin) gebruikt wordt. Puin en andere vaste objecten in het zand kunnen bij het aanvullen en verdichten van de sleuf direct of indirect schade veroorzaken aan de kabels en of leidingen.

 

  • Was dit artikel nuttig?