Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen bij sonderingen?

Wat moet ik doen bij sonderingen?

U moet er rekening mee houden dat bij het maken van een verticale boring voor bodemonderzoek of sondering er een reële kans is om de nabij gelegen kabels of leidingen te beschadigen. Blijf daarom altijd minimaal 2 meter uit de bestaande kabels en/of leidingen! Indien de te maken verticale boring gepland is op minder dan 2 meter uit de bestaande kabels en leidingen moet U altijd contact opnemen met de afdeling Schadepreventie voor overleg over de te nemen maatregelen.

Verder dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
− De bestaande kabels en/of leidingen moeten ter plaatse gelokaliseerd zijn
− Kabels of leidingen die op grotere diepte liggen dienen ook gelokaliseerd te worden. Hierbij moet er rekening gehouden worden dat deze kabels en/of leidingen niet meer zo liggen als ze aangelegd zijn.
− Indien op de plaats, waar zware machines worden ingezet, zich kabels en/of leidingen bevinden, moet er rekening gehouden worden met de belasting van de bovengrond. Ter plaatse dient de bodem afgeschermd te worden met rijplaten of draglineschotten.

Wat kan er gebeuren als u deze werkzaamheden uitvoert nabij kabels en/of leidingen van Liander:
− Er kan mantelschade aan de kabels ontstaan
− Doorboren van gasleidingen en kabels
− Bij oliedrukkabels is er kans op olielekkage met als gevolg milieuschade
− Bij dieper gelegen kabels en leidingen risico op onherstelbare schade

Beschadigen van kabels en/of leidingen veroorzaakt in veel gevallen ook grote maatschappelijke schade. Sommige kabels en/of leidingen voeden grote gebieden of grootverbruikers. (Grote gebieden = veel klanten) Als bekend wordt wie de schade heeft veroorzaakt kan dit imagoschade voor uw bedrijf opleveren. Mocht u schade aan deze kabels veroorzaken meld dit dan direct om de impact zo gering mogelijk te houden.

  • Was dit artikel nuttig?