Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen bij sloopwerkzaamheden?

Wat moet ik doen bij sloopwerkzaamheden?

Bijna alle gebouwen hebben een elektriciteits- en/of gasaansluitingen. Soms hebben woningen in plaats van een gasaansluiting een warmtenet aansluiting. Zorg, ruim voor de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, dat er contact is geweest met “Mijnaansluiting.nl” om de meters en/of de aansluitingen te verwijderen.

Bij de sloop van deze gebouwen moet men zich ervan overtuigen dat:
− Meters zijn verwijderd
− Er geen spanning meer op de aansluitkabel staat
− Er geen gasdruk op de aansluitleiding staat

Indien de kabels en/of leidingen nog onder spanning/ druk staan, ontstaan o.a. de volgende risico’s:
− Ontploffingsgevaar
− Brand
− Elektrocutie
− Verstikking
− Schade aan kabels en/of leidingen door vallend puin of zware machines.

Volg ten alle tijden het “Sloop- en verwijderingsprotocol voor gas- en elektriciteitsaansluitingen (kleinverbruik)”.

Neem contact op met mijnaansluiting.nl indien:
− De meters moeten verwijderd worden
− De aansluiting moet verwijderd worden
− De meters niet zijn verwijderd
− U er niet voor 100% zeker van bent dat de gastoevoer en elektriciteit levering is afgesloten buiten het te slopen pand.

 

  • Was dit artikel nuttig?