Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen bij rioleringswerkzaamheden?

Wat moet ik doen bij rioleringswerkzaamheden?

Riolering wordt in de meeste gevallen dieper aangelegd dan onze kabels en leidingen. Bij het graven bestaat er een reële kans dat de kanten van de sleuf af gaan afkalven waardoor onze kabels en/of leidingen:
− Bloot komen te liggen
− Wegzakken / verschuiven
− Bij gasleidingen met niet trekvaste verbindingen kunnen deze uit elkaar getrokken worden, waardoor er gaslekkage kan ontstaan en er een direct veiligheidsrisico ontstaat
− Oudere kabels kunnen uit de mof getrokken worden waardoor de levering van elektriciteit wordt onderbroken, maar waar er ook een kans is op explosie van de mof.
− Aansluitkabels en leidingen die de sleuf kruisen kunnen beschadigd raken tijdens de ontgraving of door het doorhangen in de sleuf.

Zorg er bij rioleringswerkzaamheden te allen tijde voor dat bestaande kabels en leidingen:
− Niet bloot komen te liggen
− Niet kunnen wegzakken of verschuiven
− Kruisende kabels of leidingen vrij geschakeld worden of tijdelijk verwijderd worden
− Nooit zonder advies van Liander opgehangen worden aan touwen, (staal)draad, banden enz.
− Nooit verlegd worden zonder toestemming van Liander

Zie ook ‘Wat moet ik doen om schade aan vrij gegraven kabels en leidingen te voorkomen?’ voor advies bij het opvangen/ophangen/ondersteunen van kabels en leidingen.

Beschadigen van bestaande kabels en/of leidingen veroorzaakt in veel gevallen ook grote maatschappelijke schade. Dit omdat bij rioleringswerkzaamheden in de bebouwde omgeving vaak nabij woningen worden uitgevoerd. Een gaslek kan daarbij een direct risico vormen voor de woningen en hun bewoners. Buiten de bebouwde kom betreft het vaak transport kabels en leidingen die een groot gebied voeden (Groot gebied = veel klanten).

  • Was dit artikel nuttig?