Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen bij het verdichten van de sleuf?

Wat moet ik doen bij het verdichten van de sleuf?

Bij het verdichten van een sleuf, waarin de netten van Liander liggen, dient u zich altijd voorafgaand aan het verdichten ervan te vergewissen wat de risico’s zijn van de gekozen methode van verdichten:

-          Beschadigen van verbindingen in kabels en/of leidingen

-          Indrijven van stenen, afval enz.

-          Vervormen van de leiding

-          Scheuren van de leiding (met name brosse leidingen)

Bij verdichten ontstaat niet alleen neerwaartse druk maar ook zijdelinkse druk. Denk hierbij aan kabels en leidingen die naast de sleuf liggen. Risicovolle manieren van verdichten zijn o.a.:

-          Stamper

-          Trilplaat

-          Aanrijden

Minder risicovol is het verdichten door inwateren.

LET OP! Voorkom dat er in één keer (te) grote hoeveelheden grond op de kabels en leidingen gestort worden. Ook hier kunnen schades door ontstaan. Zorg dat de sleuf altijd gelijkmatig wordt verdicht. Hierbij is het van belang dat de grond onder de netten goed verdicht is voor de rest van de sleuf aangevuld wordt. Verdicht zo min mogelijk direct boven brosse leidingen. Zorg voor voldoende aanvulling voordat u hier boven gaat verdichten. Neem bij twijfel contact op met Liander en laat u informeren over de materialen en de wijze van verdichten in de buurt van onze kabels en leidingen.

  • Was dit artikel nuttig?