Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik oudere kabels en leidingen aantref tijdens mijn werkzaamheden?

Wat moet ik doen als ik oudere kabels en leidingen aantref tijdens mijn werkzaamheden?

In de ondergrond liggen kabels en leidingen die soms meer dan 40 jaar oud zijn. Deze kabels en leidingen worden regelmatig op hun betrouwbaarheid getest. Zijn zij niet betrouwbaar meer of is er een capaciteit issue dan worden zij vervangen. Deze kabels en leidingen zijn onderhevig aan veroudering, maar zolang zij niet geroerd worden is er wat betreft veiligheid en leveringsbetrouwbaarheid niets aan de hand. U dient zich te allen tijde te houden aan de algemene veiligheidsmarges zoals beschreven in [link naar brochure] vanaf de daadwerkelijke ligging van de kabels om eventuele schade aan de kabels en leidingen te voorkomen. U dient contact op te nemen met Liander in het geval dat:

− Werkzaamheden < 2 meter nabij deze kabels en/of leidingen worden uitgevoerd
− Deze leidingen vrij worden graven. Laat u altijd voorlichten of dit mogelijk is en welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen
− Deze leidingen gekruist worden
− Nabij deze leidingen een gestuurde boring/ persing / sondering gemaakt gaat worden
 − Werkzaamheden worden uitgevoerd die trillingen veroorzaken zoals heien en damwanden slaan
− De ondergrond zwaar belast gaat worden (materiaal opslag, werken met zware machines, bomen rooien enz.)

Neem minstens de volgende voorzorgsmaatregelen:

− In sommige gevallen dient de “oude kabel of leiding” vervangen te worden door een nieuwe tot minimaal één meter aan weerszijde van het projectgebied. Houdt u hierbij rekening met doorlooptijden en kosten!
− Indien op de plaats waar zich brosse leidingen bevinden zware machines worden ingezet of de bodem op een andere wordt geroerd, dient er rekening gehouden te worden met de belasting van de bovengrond. Ter plaatse dient de bodem afgeschermd te worden met rijplaten of draglineschotten.
− In sommige gevallen dient de kabel en/of leiding vrijgeschakeld te worden. U dient er rekening mee te houden dat dit in de wintermaanden meestal niet mogelijk is en doorlooptijden van minimaal 10 werkdagen