Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik kabels en leidingen aantref in of onder gebroken puimsteen, puin of puingranulaat?

Wat moet ik doen als ik kabels en leidingen aantref in of onder gebroken puimsteen, puin of puingranulaat?

Het beleid van Liander is erop gericht dat wij altijd reparaties uit kunnen voeren aan onze netten. Het is dan ook niet toegestaan om deze netten in of onder de puimsteen (Bims), menggranulaat, puingranulaat (Repac) of gebroken puin aan te leggen. Dit materiaal wordt gebruikt als fundering laag voor wegen. Bij reconstructies van wegen wordt door veel gemeenten, zonder dat Liander hiervan op de hoogte is, de bestaande zandlaag deels verwijderd en vervangen door deze fundering laag. Als de netten van Liander in deze zandlaag liggen is de kans groot dat bij het verdichten van deze fundering laag onze netten bedekt of omsloten worden door dit materiaal. Wij proberen te voorkomen dat onze netten in deze fundering laag gelegd worden, maar kunnen dat helaas niet altijd voorkomen. Dit brengt de volgende risico’s met zich mee:

-          Beschadigen van de netten (direct of op termijn) door de inwerking van puinbrokken

-          Vervormen van de leiding

-          Scheuren van de leiding (met name brosse leidingen)

-          Doordat dit materiaal verdicht wordt vormt dit (op termijn) een bijna ondoordringbare plaat en daardoor zijn onze netten niet meer bereikbaar voor het uitvoeren van reparaties

Zoals hierboven al beschreven is kunnen netten van Liander in de fundering laag liggen. Het maken van proefsleuven is hierbij lastig of soms zelfs onmogelijk. De kans dat de netten van Liander hierbij beschadigd worden is groot. U dient daarom altijd uiterst voorzichtig te werk te gaan. Lukt het niet om de juiste ligging van onze netten d.m.v. proefsleuven te controleren neem dan altijd contact met ons op. Wij gaan samen met u zoeken naar een eventuele oplossing. U moet er rekening mee houden dat de netten van Liander, die in deze fundering liggen, buiten bedrijf genomen moeten worden bij het maken van proefsleuven en/of uitvoeren van de werkzaamheden. In veel gevallen zullen de bestaande kabels en/of leidingen vervangen moeten worden en in een ander, funderingsmateriaal vrij, tracé aangelegd moeten worden. Hierbij dient u rekening te houden met extra kosten en een langere doorlooptijd van het project.

LET OP! Indien er gasnetten onder deze funderingslagen liggen en u bij het maken van proefsleuven een gaslucht ruikt, waarschuw dan altijd de Liander storingsdienst (0800 9009). Door het aanbrengen van deze funderingslagen kan er een lekkage zijn ontstaan aan de gasleiding. In zo’n geval kan gas zich ophopen onder of in de (ondoordringbare) fundering laag.

  • Was dit artikel nuttig?