Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik ga bestraten?

Wat moet ik doen als ik ga bestraten?

Voor een efficiënt en verantwoord netbeheer moeten de kabels en leidingen direct bereikbaar zijn. In geval van storingen en calamiteiten moet Liander snel ter plaatse herstelwerkzaamheden kunnen verrichten. Liander hanteert drie criteria op basis waarvan kabels en leidingen in de grond gelegd zijn, deze zijn:

− bereikbaarheid van kabels en leidingen
− veiligheid van kabels en leidingen
− belemmering op het perceel

Er mag geen gesloten verharding aangebracht worden boven leidingen van Liander mits:
− verbindingen in de leidingen gelast zijn en appendages buiten de verharding aangebracht zijn;
− een gasdoorlatende voorziening van minimaal 50 cm breed aan de gevel aangebracht is (bij gesloten verharding tot aan een gevel en gasleidingen in het leidingentracé)

Er mag geen gasdicht wegdek aangebracht worden boven gasleidingen. Dit in verband met de extra moeilijkheden bij storingen en calamiteiten en met het gevaar van het ophopen van gas en daaropvolgend ontploffingsgevaar. Bij bestaande situatie is de grondeigenaar ervoor verantwoordelijk voorzieningen aan te brengen om de aanwezigheid van gas te kunnen meten (‘snuffelaars’).

Het is niet toegestaan permanente objecten te plaatsen boven kabels en leidingen van Liander.

De belastbaarheid van wegen wordt bepaald door de totale opbouw van de verdichtingslaag, de fundering en het wegdek en de diepte van het kabeltracé. Liander stelt de eis dat de kabels en leidingen niet mogen worden beïnvloed door de (toegenomen) belasting op de wegen. De schade die hierdoor is ontstaan aan kabels en leidingen verhaalt Liander op de partijen die de schade hebben veroorzaakt of diens opdrachtgever.

Werkzaamheden die trillingen veroorzaken zoals verdichten van de grond, belasting door zwaar materieel enz. kunnen schade veroorzaken aan de netten van Liander.

Neem bij bestratingswerkzaamheden de volgende voorzorgsmaatregelen:

− Indien op de plaats waar zware machines worden ingezet of de bodem op een andere manier wordt belast zich brosse leidingen bevinden, dient er rekening gehouden te worden met de belasting van de bovengrond. Ter plaatse dient de bodem afgeschermd te worden met rijplaten of draglineschotten.
− In sommige gevallen dient de kabel en/of leiding vrijgeschakeld te worden. U dient er rekening mee te houden dat dit in de wintermaanden vaak niet mogelijk is en de nodige voorbereidingstijd aan onze kant. Graag ontvangen wij uw aanvraag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de graafwerkzaamheden.

  • Was dit artikel nuttig?