Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik ga baggeren?

Wat moet ik doen als ik ga baggeren?

Indien er in uw KLIC-polygoon zich een zinker / gestuurde boring bevindt en hiervan een profielschets aanwezig is wordt deze profielschets meegestuurd met de KLIC-informatie (O-, C- en G-melding). Indien u niets ontvangt bij de KLIC-informatie kunt u ervan uitgaan dat wij niet beschikken over deze profielschets. Is een profielschets onmisbaar voor het uitvoeren van de werkzaamheden neemt u dan contact op met Liander.

Wat kan er gebeuren als u werkzaamheden uitvoert nabij zinkers van Liander:

Bij het baggeren kan de aanwezige zinker:

-          Beschadigd raken

-          Vervormen

-          Verschuiven

-          Los komen uit de ondergrond

Beschadigen van bestaande waterkruisingen met kabels en/of leidingen veroorzaakt in veel gevallen ook grote maatschappelijke schade. Dit omdat deze kabels en/of leidingen in de meeste gevallen niet direct gerepareerd kunnen worden. Zeker bij grotere waterkruisingen zijn dit vaak voedende kabels of leidingen en wordt daarmee een groot gebied gevoed. (Groot gebied = veel klanten) Ook de kosten, om de levering te herstellen, zijn vaak heel hoog en doorlooptijden lang. Als bekend wordt wie de schade heeft veroorzaakt kan dit imagoschade voor uw bedrijf opleveren. Mocht u schade aan deze kabels veroorzaken meld dit dan direct om de impact zo gering mogelijk te houden.

Om schade te voorkomen dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

-          Bepaal aan de hand van de KLIC-informatie waar de zinker is gelegd. In veel gevallen is de zinker gemarkeerd met zinkerborden.

-          Bij het baggeren dient u minimaal, aan weerszijden van bestaande kabels of leidingen, een veiligheidsmarge aan te houden (niet baggeren) t.o.v. de theoretische ligging van:

o   Bij zinkers < 10 meter diep 2 meter

o   Bij zinkers > 10 meter diep 5 meter.

LET OP! − Zinkerborden kunnen door derden verplaatst zijn.

− Door de stroming van het water kan de zinker in de loop van de tijd verplaatst zijn.

− Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Constateert u dit, neem dan contact op met onze afdeling Schadepreventie.

  • Was dit artikel nuttig?