Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik een persing/boring wil maken

Wat moet ik doen als ik een persing/boring wil maken

U moet er rekening mee houden dat bij het maken van een (gestuurde) boring / persing, in het bijzonder bij grotere diameters > 160mm, de ondergrond gedeformeerd wordt. Door deze deformatie kunnen onze kabels en / of leidingen beschadigd worden. Met name brosse gasleidingen en gasleidingen met niet-trekvaste verbindingen.

Wat kan er gebeuren als u deze werkzaamheden uitvoert nabij kabels en/of leidingen van Liander?
− Er kan mantelschade aan de kabels ontstaan
− Niet trekvaste verbindingen in gasleidingen kunnen uit elkaar gedrukt worden
− Doorboren van gasleidingen en kabels
− Brosse leidingen kunnen scheuren

In de volgende situaties dient u altijd contact op te nemen met de afdeling Schadepreventie van Liander:

− Indien de te maken boring gepland is op minder dan 2 meter uit de bestaande kabels of leidingen dient u altijd contact op te nemen voor overleg over de te nemen maatregelen.

Indien het in- of uittredepunt van een (gestuurde) boring / persing minder dan 2 meter vanaf de bestaande kabels en/of leidingen komt te liggen moet aan de volgende eisen voldaan te worden:

− De bestaande kabels en/of leidingen dienen ter plaatse van het in- uittredepunt vrijgegraven te worden over een maximale lengte van 2.0 meter.
− Indien zich in deze 2.0 meter een mof bevindt, dient deze extra ondersteund te worden om te voorkomen dat de kabel/leidingdelen uit elkaar zakken.
− Bij brosse gasleidingen moet, bij gebruik van een ruimer > Ø 0.4 meter, de afstand tussen ruimer en bestaande kabel of leiding minimaal 2.0 meter te bedragen. Dit i.v.m. de gronddruk die het scheuren van de brosse leiding kan veroorzaken. In overleg met Liander kan, in bijzondere gevallen, een afwijkende afstand bepaald worden.
− Tussen de (gestuurde) boring / persing en eigendommen van Liander moet minimaal 2 meter tussenruimte zitten, gemeten vanuit de buitenzijde van de kabel of leiding. Dit geldt ook voor de ruimer die gebruikt wordt. In overleg kan een afwijkende afstand bepaald worden.
B.v. bij het parallel maken van een (gestuurde) boring / persing mag de tussenruimte minimaal 0.5 meter bedragen als de bestaande (gestuurde) boring / persing van Liander volledig trekvast is (PE 100 – PE80) en er zich binnen 2 meter van het in- of uitredepunt:
o geen niet trekvaste verbindingen bevinden
o geen brosse leidingen liggen
o geen kathodische bescherming aanwezig is
o geen moffen in kabels bevinden
− Indien op de plaats waar zware machines worden ingezet zich kabels en/of leidingen bevinden, moet er rekening gehouden worden met de belasting van de bovengrond. Ter plaatse dient de bodem afgeschermd te worden met rijplaten of draglineschotten.

clipboard_e5d9947d004e4e6d5ea091cc45b37d1d3.png

 

  • Was dit artikel nuttig?