Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik een damwand wil slaan/heien/verticaal draineren?

Wat moet ik doen als ik een damwand wil slaan/heien/verticaal draineren?

U moet er rekening mee houden dat bij heien en damwanden slaan er een reële kans is om de nabij gelegen kabels of leidingen te beschadigen. Blijf daarom altijd minimaal 2 meter uit de daadwerkelijke ligging van bestaande kabels en of leidingen!

Indien de heipalen/damwandplaten gepland zijn op minder dan 2 meter uit de bestaande kabels of  leidingen dient u altijd contact op te nemen met de afdeling Schadepreventie voor overleg over de te nemen maatregelen.

Bij brosse gasleidingen mag er nooit binnen een afstand van 10 meter geheid of damwand geslagen worden. Bij gasleidingen die voorzien zijn van niet trekvaste verbindingen (moffen) mag er nooit binnen een afstand van 2 meter geheid of damwand geslagen worden. Dit i.v.m. de gronddruk en trillingen die het scheuren van de brosse leiding kan veroorzaken. Ook kunnen niet trekvaste verbindingen los trillen of uit elkaar gedrukt worden. In overleg met Liander moet een afwijkende afstand bepaald worden. Deze wordt bepaald door onze experts op gasgebied en altijd schriftelijk bevestigd. Bij brosse leidingen kan die afstand oplopen tot 10 meter, afhankelijk van de eigenschappen van de ondergrond.

In overleg met Liander kunnen brosse leidingen en/of niet trekvaste verbindingen vervangen worden door andere gasleidingen met trekvaste verbindingen. U moet er wel rekening mee houden dat hier doorlooptijden en kosten aan verbonden zijn. Ook is het mogelijk leidingen uit voorzorg tijdelijk buiten bedrijf te stellen. U moet ook hier rekening houden met kosten die in rekening gebracht worden, met doorlooptijden en dat dit tijdens de wintermaanden vaak niet mogelijk is.

Indien op de plaats waar zware machines worden ingezet zich kabels en/of leidingen bevinden, moet er rekening gehouden worden met de belasting van de bovengrond. Ter plaatse dient de bodem afgeschermd te worden met rijplaten of draglineschotten.