Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Wat moet ik doen als ik beplanting ga aanbrengen?

Wat moet ik doen als ik beplanting ga aanbrengen?

Beplanting en vooral bomen kunnen door de wortelgroei funest zijn voor de leidingen die eronder liggen. De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de Liander kabels en/of leidingen kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de CROW publicatie 280: “Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”.

Bij nieuwe aanplant raden wij eigenaren aan rekening te houden met de leidingen die eronder liggen. Advies hierbij is het volgende:

− Houdt bij het planten van bomen een afstand van  minimaal 2,5 m van het hart van een boom tot de rand van het leidingentracé aan. Dit is een algemene richtlijn, terwijl de wortelgroei van verschillende boomsoorten behoorlijk kan variëren. Neem meer afstand indien dat nodig geacht wordt bij de gebruikte boomsoort.

Voor de schade die is ontstaan aan kabels en leidingen van Liander door wortelgroei of anderszins door geplaatste begroeiing vraagt Liander een vergoeding van de eigenaar. Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op met onze afdeling Schadepreventie.