Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Hoe lokaliseer ik aansluitingen van de openbare verlichting?

Hoe lokaliseer ik aansluitingen van de openbare verlichting?

Tijdens het graven binnen de bebouwde kom, maar ook daarbuiten kom je vaak aansluitkabels tegen van lichtmasten (OV Openbare Verlichting). Deze OV-netten kunnen in beheer zijn van Netbeheerders, Gemeentes, Provincies of van derden. In de praktijk kan het zijn dat deze gegevens niet altijd terug te vinden zijn op de KLIC-melding. Ook kan het zijn dat er kabel op lus of rol ligt onder de grond voor kleine verplaatsingen.

Ga als volgt te werk:

1.Kijk bij de KLIC Huisaansluitschets van de dichtstbijzijnde woning bij de lichtmast of op de volgende pagina de OV-schets te vinden is.
2.Vraag na wie de OV-netten in beheer heeft, is dit een gemeente vraag daar de schetsen op.
3.Lees de omgeving, herken het mogelijk tracé.
4. Zoek als grondwerker vooraf de OV-aansluitkabel op door handmatig te graven vanaf de lichtmast. 5. Gebruik een Kabelzoeker met signaalgenerator om de kabel te vinden. Graaf binnen 2 meter van een lichtmast altijd met de hand.


A: Bij het ondergraven van kabels en leidingen kan het gebeuren dat deze over een aantal meter “vrij” komen te hangen. Dit leidt in veel gevallen tot een mogelijke onveilige situatie die uiteindelijk tot een storing of schade kan leiden. Door elke kabel of leiding, die over een lengte van meer dan 1.00 m vrij komt te hangen, te ondersteunen worden problemen voorkomen.

Bekistingsdragers zijn hiervoor bijzonder geschikt. Deze zijn verkrijgbaar in diverse lengtes en doorsneden. Bovendien zijn ze op veel bouwplaatsen voorhanden. Het opvangen en ophangen kan gecombineerd worden met het beschermen van de kabels en leidingen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

clipboard_e4018beac061585164137d528c0a1ca4d.png

Let op! De fysieke eigenschappen van iedere kabel en/of leiding zijn verschillend en verlangen een aangepaste werkwijze. In veel gevallen zullen de netten vrijgeschakeld moeten worden. Stem daarom het ondergraven van de netten, het plaatsen en verwijderen van opvang/ ophangconstructies, ALTIJD vooraf af met de Medewerker Graafschadepreventie of Operationeel Installatie Verantwoordelijke van Liander! Bij temperaturen < 5°C mogen sommige kabels of leidingen niet vrijgegraven / tijdelijk verlegd worden. Alle type kabels moeten aan het einde van de dag afgedekt zijn met zand, tenzij anders schriftelijk afgesproken met de contactpersoon van Liander. Enkele bedrijven hebben zich gespecialiseerd in deze werkzaamheden en kunnen adviseren of in opdracht van u het veilig opvangen/ophangen van kabels en of leidingen uitvoeren.

Opvangen
Opvangen heeft (zeker bij kabels) de voorkeur boven Ophangen!
clipboard_e36d21c160b1dac2232d1b8f31579bd44.png

Ophangen
Bij het ophangen van kabels ontstaat een puntbelasting ter plaatse van de ophangpunten. Deze kunnen direct of op termijn leiden tot storingen. Zeker bij verbindingen in kabels en bij brosse gasleidingen is deze methode niet toegestaan! Bij brosse leidingen dient dit altijd in overleg met een deskundige van Liander te gebeuren.
clipboard_e02aafdb3ed389ac37f4ce2957bd7a849.png

Bij moffen dient onder de mof een plank aangebracht te worden die minimaal de breedte heeft van de te ondersteunen mof en aan weerszijde minimaal 0.5 m uitsteekt. Er moeten minimaal twee spanbanden onder de plank, aan weerzijde van de mof, bevestigd te worden. De spanbanden mogen niet te strak worden aangetrokken! De mof moet stabiel liggen zonder de kabels in nek te knikken.
clipboard_ec49be5cf9637ce14c44ed3e8cf106c05.png

Indien het ophangen van kabels alleen mogelijk is met banden, gebruik dan altijd veel en brede

banden.

Onveilige situatie
Gevaar bij ophangen is dat de kabel gaat knikken. Dit kan direct of op langere termijn leiden tot storingen.

clipboard_ecedd00660a8bf5fac602ef90a54045dd.png

Veiliger situatie

clipboard_eae8b4334d4f26adeb86c263ef8f679b1.png

Gevaarlijke situatie
Gebruik van schragen bij het opvangen van kabels is niet toegestaan. De kabel kan gaan knikken en dit kan direct of op langere termijn leiden tot storingen.

clipboard_e1cf55e38cdba50ffbb62c2166ab699d1.png

Best practice werkwijze

Een aantal grondroerders gebruikt houten bekistingdragers (bijv. DOKA of PERI) om kabels en leidingen veiliger op te vangen. Door het H-profiel blijft een kabel of leiding beter liggen. Water kan weglopen door aanwezige gaten. Door de gele kleur is de opvangconstructie duidelijk zichtbaar. De bekistingdragers zijn “hufterproof” en kunnen hergebruikt worden. Er zijn verschillende lengtes van 1.25 tot 12 meter beschikbaar. De breedte is afhankelijk van de op te vangen kabel of leiding.

clipboard_ec264e05e49a9c737061188b928c4128d.png

 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden om kabels en leidingen op te hangen / op te vangen.

Voorbeelden:

-          damwandelementen (enkel of dubbel, gevuld of ongevuld)

-          U balken

-          H balken

-          houten bekisting (dicht en gevuld)

-          combinatie H balk en houten bekisting (gevuld)

Zorg dat de (brede)spanbanden bij het ophangen van buizen niet te strak aangehaald worden. Vooral bij kunststof ontstaat het gevaar van vervorming en/ of scheuring van het materiaal. De constructie met spanbanden kan niet toegepast worden bij brosse gasleidingen! Bij brosse leidingen dient dit altijd in overleg met een deskundige van Liander te gebeuren.

  • Was dit artikel nuttig?