Doorgaan naar hoofdcontent

Welkom! Deze website gebruikt alleen functionele en analytischecookies.

Liander Service

Controleren en beoordelen eindstaat aannemer

Controleren en beoordelen eindstaat aannemer

Taakverantwoordelijke: Engineer / Uitvoerder

Omschrijving: 

In deze taak wordt de eerste beoordeling van de eindstaat uitgevoerd. Hierbij zijn er twee opties:

  • Bij CRA cases: de Engineer beoordeelt de eindstaat.
  • Bij VRL cases (Volledige Regie Liander): De Uitvoerder krijgt de taak om de eindstaat te beoordelen. 

Let op: het is raadzaam om eindstaten te laten beoordelen door de Engineer en Uitvoerder samen. Dit omdat de Engineer de case heeft voorbereid en kennis heeft van de geplande bestekposten (wat deze inhouden), de Uitvoerder heeft de kennis van de uitvoering. Door samen naar de eindstaat te kijken ongeacht of het CRA of VRL case betreft, wordt de eindstaat zo goed mogelijk beoordeeld.

Relevantie: 

Door deze taak uit te voeren wordt de eindstaat van de Aannemer goedgekeurd en krijgt de Aannemer betaald. Door de eindstaat goed te controleren worden er problemen / vragen voorkomen bij het verklaren van de VC/NC verschillen. Als Engineer/Uitvoerder dien je de eindstaat goed te vergelijken met het bestek van de betreffende aannemer. Indien je vragen hebt over besteksposten of het onduidelijk is wat er wel en niet in een bestekpost zit, neem dan contact op met de contractmanager van het betreffende contract. Wie contractmanager is van een contract is te vinden op de bestekkensite. Het plan moet je kunnen vertalen naar een bestek en kunnen toetsen aan de praktijk (situational awareness)

Stap 1: Openen Matrixtaak: "Goedkeuring aannemersstaat door Engineer/Uitvoerder"

De Engineer/Uitvoerder (afhankelijk van VRL of CRA case) ontvangt een mail met hierin een herinnering dat er een nieuwe taak klaar staat: "Goedkeuring aannemersstaat door Engineer/Uitvoerder". Per staat ontvangt de Engineer/Uitvoerder een mail. Na het ontvangen van deze mail opent de Engineer/Uitvoerder de Matrixtaak vanuit de Matrixportal:

clipboard_e19850a77f67fd4029b52d02d4ec35cb7.png

Welke Matrix acties je precies dient te doorlopen is te vinden in deze werkinstructie: Werkinstructie Matrix: Beoordelen productiestraat 

Stap 2: Uitvoerder controleert of de revisie goed is aangeleverd.

Voordat de eindstaat goedgekeurd kan worden, dient er gecontroleerd te worden of de revisie akkoord is bevonden. Dit kan op verschillende manieren: via de Revisiecoördinator of via de Projectentool. Als de revisie akkoord is bevonden kan de eindstaat door de Engineer/Uitvoerder worden goedgekeurd. Indien de revisie niet binnen is of niet akkoord is, wordt de eindstaat niet goedgekeurd. De eindstaat is een stok achter de deur om tijdig de revisie aan te leveren.

Stap 3: Uitvoerder/Engineer controleert of alle bijstellingen zijn verwerkt.

Voordat de eindstaat goedgekeurd kan worden, dienen alle bijstellingen beoordeeld te zijn door de Uitvoerder/Engineer en de Projectmanager Realisatie. Indien er nog bijstellingen open staan, dan wordt door de Uitvoerder/Engineer (Engineer bij CRA-cases) nagejaagd dat deze eerst worden beoordeeld.

Stap 4: Uitvoerder/Engineer beoordeelt eindstaat.

De Engineer/Uitvoerder beoordeelt de eindstaat op basis van de verschillen tussen de voorcalculatie (VC) en nacalculatie (NC). Je controleert op verschillen tussen de bestelde diensten en de ingediende eindstaat. Indien er verschillen zijn, controleert de Engineer/Uitvoerder de onderliggende onderbouwing. De Engineer heeft hierbij de kennis over het bestek en de Uitvoerder over de uitgevoerde werkzaamheden. Daarom is het raadzaam de eindstaat samen te beoordelen, ongeacht of het een VRL of CRA case betreft.

Indien je vragen hebt over besteksposten of het onduidelijk is wat er wel en niet in een bestekpost zit, neem dan contact op met de contractmanager van het betreffende contract. Wie contractmanager is van een contract is te vinden op de bestekkensite

Stap 5: Afhandelen taak "Goedkeuring aannemersstaat door Engineer/Uitvoerder".

Indien akkoord klikt de Engineer/Uitvoerder (Engineer doet dit bij CRA cases) op goedkeuren van de eindstaat. Bij afkeur neemt de Engineer/Uitvoerder eerst contact op met de aannemer voor een onderbouwing. Indien alsnog akkoord dan accordeert de Engineer/Uitvoerder de eindstaat alsnog. Bij afkeur, dan wordt de eindstaat alsnog afgekeurd.

Best practice: Als afwijkingen al eerder zijn besproken, dan kan de aannemer dit in de eindstaat meegeven. Dit bevordert de beoordeling en samenwerking.

Let op: zorg bij het uitvoeren van de Matrixtaak "Goedkeuren aannemersstaat" ervoor dat er niemand bezig is met het wijzigen van de case. Indien dit wel het geval is, komt er een uitval taak dat de status niet gewijzigd kan worden. 

clipboard_e99f9a9841b4f0c124a324e07b2bdb060.png

Stap 6: Bij afkeur: aanpassen eindstaat door Aannemer

Afkeur is al besproken met de Aannemer. De Aannemer ontvangt de afgekeurde eindstaat inclusief de reden van afkeur. Afhankelijk van de vervolgacties stuurt de aannemer opnieuw de eindstaat in.

Het is ook mogelijk om een eindstaat terug te zoeken, inclusief reden van afkeur. Hoe je dit kunt doen is terug te vinden in: Werkinstructie Matrix: Terugzoeken productiestaat of bijstelling.

 

Rapportage: Overzicht bijstellingen en productiestaten

Aanvullende info:

 

  • Was dit artikel nuttig?